Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
10:01
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
— Perwersje
Reposted fromPoranny Poranny vialittlefool littlefool
16:33
8756 9985 500
Reposted fromaisu aisu viaiblameyou iblameyou
22:52
7021 d626 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaiblameyou iblameyou
14:49
6358 d7cc 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viamiktoria miktoria
12:48
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco vialittlefool littlefool
11:36
11:33
1307 5876
Reposted fromnoticeable noticeable viascorpix scorpix
11:33
20:51
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte vialittlefool littlefool
14:26
7661 7782
Reposted fromkarahippie karahippie viabeeth beeth
22:32
3871 fc6d
Reposted fromrol rol vialikeknives likeknives
22:31
Reposted fromnameherhope nameherhope vialittlefool littlefool
22:29
6232 d270
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapimpmyheart pimpmyheart
22:24

Plan jest taki, by zapominać o Tobie odrobinę częściej niż sobie przypominać.


— Ochocki, Vithren
Reposted frombzdura bzdura viapimpmyheart pimpmyheart
22:19
1699 bc76
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaiblameyou iblameyou
13:13
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
— zacznijmy więc od siebie
Reposted fromzenibyja zenibyja vialittlefool littlefool
08:34
Reposted fromheima heima viabelatrix belatrix
20:45
9577 d9ff
Reposted fromsunlight sunlight viashakeme shakeme
20:45
8806 0fb9
Reposted fromClary Clary viashakeme shakeme
12:54
4770 e653 500

pinenippple:

This the most incredible photo I have ever seen.

Taken by Brian Skerry for National Geographic.

Reposted fromtwice twice viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl